ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

పోస్ట్‌లు

కళ్యాణదుర్గం అనంతపురం జిల్లాలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్న సీఎం శ్రీ వైయస్ జగన్ - Election Campaign | Day - 9 Images

కర్నూలు జిల్లాలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్న సీఎం శ్రీ వైయస్ జగన్ - Election Campaign | Day - 9 Images

రాజానగరం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్న సీఎం శ్రీ వైయస్ జగన్ - Election Campaign | Day - 8 Images